Bestuur

Hans ter Borgh (voorzitter) is een onafhankelijk adviseur voor strategische vraagstukken en fusies & overnames te Vught. Hij is na zijn studie voor registeraccountant een groot aantal jaren partner geweest bij een Big 4 firma. Talentontwikkeling beschouwt hij als een wenselijke maatschappelijke motor en als een bijdrage aan individueel welzijn. Hij draagt graag bij aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kwetsbare jongeren door het aanbieden van aanvullend onderwijs.

Rudolph Kroll (penningmeester) is werkzaam op als risico manager bij de Volksbank en vervulde daarvoor vergelijkbare functies in de energiesector. Hij vindt dat ook ANBI instellingen recht hebben op deskundig financieel beheer. Met zijn deelname aan het bestuur wil hij daaraan een bijdrage leveren. De omvang van de stichting waarbij de menselijke maat centraal staat vormt daarbij een belangrijke motivator.

 

Ivo Richaers (lid) is een van de oprichters van Studiekring en heeft daar jaren als ceo gewerkt. Inmiddels heeft hij Studiekring al een tijdje achter zich gelaten maar blijft hij bij deze doelgroep graag betrokken.  In de Verenigde Staten kwam hij als counselor in aanraking met een groep jongeren die veel hulp nodig hadden en daarmee zichtbaar groeiden in hun maatschappelijke positie. Dat werkte motiverend om met deze groep verder te werken.

Vrijwilligers

Yvet Blom – Regiomanager Rotterdam

René Strijbosch – Coördinator Den Bosch