De Stichting kan voor een indiduele leerling de plek innemen van intermediair, maar ook vanuit eigen middelen de hulp financieren.

Als intermediair:

Talent-Plan onderhoudt contacten met een aantal fondsen bij welke de juiste geldelijke ondersteuning aan gevraagd kan worden. De stichting kent de criteria van die fondsen en kan daardoor de aanvraag onderbouwen met een aanbeveling.

Als fondsbeheerder:

Een directe route is financiering uit eigen middelen van de Stichting. Deze route heeft onze voorkeur. De eigen middelen zijn verworven door giften van particulieren en fondsen. Talent-plan legt verantwoording af aan deze geldschieters.

Eigen bijdrage ouders

Omdat de stichting de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en leerling belangrijk vindt en wil stimuleren, vraagt ze ook altijd om een eigen bijdrage in de kosten naar draagkracht. Gestreefd wordt naar een minimale eigen bijdrage van 5%.