Geschiedenis

Het idee voor de stichting Talent-Plan broedde al een tijdje in het hoofd en hart van initiatiefneemster Annèt Braaksma. Al toen ze jaren eerder voor Studiekring kwam werken, bleek in gesprek met Studiekring-oprichter Ivo Richaers, dat ze de wens deelden voor een plek waar ouders terecht kunnen wanneer hun kind begeleiding nodig heeft maar zij die zelf niet kunnen bekostigen. In het woud van vrijwillige initiatieven ontbrak in hun ogen invulling aan de behoefte aan professionele begeleiding gestoeld op continuïteit en leverzekerheid van de docent of huiswerkbegeleider. En dat was ook meteen wat Talent-Plan onderscheidde, vanaf het begin, van andere initiatieven die vaak ook heel goed werk doen. Talent-Plan maakt de inzet van professionele begeleiding mogelijk.

De vrijwilligers waar Talent-Plan op steunt dragen de volledige organisatie van de stichting én  alle coördinatie rondom aanvragen, huisbezoeken en voortgangsrapportage. De begeleiding zelf wordt juist door professionals gegeven.

En zo kwam het ervan dat Annèt Braaksma om haar heen de juiste mensen verzamelde voor het eerste bestuur van de stichting (Hans ter Borgh – voorzitter, Peter Valk – penningmeester, Eveline Koster communicatie en natuurlijk Annèt en Ivo). De stichting Talent-Plan is in april 2009 formeel opgericht.

De eerste jaren stonden erg in het teken van het ontwikkelen van de nodige procedures en het vinden van fondsen voor de opstart. Gelukkig konden kantoorkosten en oprichtingskosten gedragen worden door een gift van Studiekring en kon al het geld wat gedoneerd werd, rechtstreeks naar de begeleiding gaan. Dat is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest.

Inmiddels kunnen we toch wel spreken van een geprofessionaliseerde organisatie met vaste processen die waarborgen dat de juiste belanghebbenden op tijd antwoord krijgen en dat aanvragen en vorderingen van de leerlingen, de aandacht krijgen die ze verdienen. Naar de toekomst toe hopen we de gestage groei voort te kunnen zetten en zo elk jaar weer leerlingen te helpen die anders tussen wal en schip zouden dreigen te vallen.