Word donateur

Stichting Talent-Plan is voor een groot deel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Uw gift (zowel eenmalig als structureel), komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen.

Indien u ons wilt steunen, kunt u uw gift overmaken naar IBANnr NL22RABO0139422609 ten name van Stichting Talent-Plan te Den Bosch. Ook kunt u lid worden van onze club van 100. U verbindt zich dan voor een periode van drie tot vijf jaar voor 50 euro per jaar. Steunt u ons, dan sturen wij u onze nieuwsbrief met daarin steeds informatie over hoe uw hulp ingezet wordt.

Omdat de stichting de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en leerling belangrijk vindt en wil stimuleren, vraagt ze altijd om een eigen bijdrage in de kosten naar draagkracht. Uw gift wordt alleen gebruikt voor de begeleiding van de leerling via een instituut en het proces is controleerbaar en transparant. De medewerkers van de Stichting zelf werken geheel belangeloos.

Vrijwilligerswerk

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Wij komen hiervoor graag met u in contact. U kunt ons bereiken via info@talent-plan.nl.

ANBI

Stichting Talent-Plan is een ANBI-stichting. Deze afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Stichting, wat betekent dat we door de belastingdienst aangemerkt zijn als goeddoelinstelling. Alle giften die aan een ANBI-instelling gedaan zijn, kunnen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI-instellingen op de website van ANBI.