Bestuur

 

Hans ter Borgh (voorzitter) is een onafhankelijk adviseur voor strategische vraagstukken en fusies & overnames te Vught. Hij is een groot aantal jaren partner geweest bij een Big 4 firma en thesis begeleider van master studenten aan een hogeschool.
Talentontwikkeling beschouwt hij als een wenselijke maatschappelijke motor en als een bijdrage aan individueel welzijn. Hij draagt graag bij aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kwetsbare jongeren door het aanbieden van aanvullend onderwijs.

Rudolph Kroll (penningmeester) is werkzaam op als risico manager bij de Volksbank en vervulde daarvoor vergelijkbare functies in de energiesector. Hij vindt dat ook ANBI instellingen recht hebben op deskundig financieel beheer. Met zijn deelname aan het bestuur wil hij daaraan een bijdrage leveren. De omvang van de stichting waarbij de menselijke maat centraal staat vormt daarbij een belangrijke motivator.

 

René Strijbosch (lid met onderwijskundig profiel) is ruim 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, zowel als docent en leidinggevende in het beroepsonderwijs en als adviseur. Als vrijwilliger geeft hij rekenondersteuning aan leerlingen van ISK. Het is met name de gedrevenheid en de ambitie van deze jonge nieuwkomers die hem motiveren zich in te zetten voor deze doelgroep. Daarnaast is hij betrokken bij het vormgeven van stage- en werkervaringsplekken voor cursisten die trajecten volgen bij Educatie.

Operationele vrijwilligers

  • Hans ter Borgh – regie projecten
  • René Strijbosch – regie projecten
  • Maarten Kroese – webmaster