Bestuur

Hans ter Borgh (voorzitter) is een onafhankelijk adviseur voor strategische vraagstukken en fusies & overnames te Vught. Hij is een groot aantal jaren partner geweest bij een Big 4 firma en thesis begeleider van master studenten aan een hogeschool. Talentontwikkeling beschouwt hij als een wenselijke maatschappelijke motor en als een bijdrage aan individueel welzijn. Hij draagt graag bij aan de verbetering van de ontwikkelingskansen van kwetsbare jongeren door het aanbieden van aanvullend onderwijs.

Maarten Kroese (penningmeester)
is musicus van huis uit. Hij houdt zich daarnaast al jaren bezig met het onderhouden van websites en heeft vanuit zijn eigen bedrijf ruime ervaring met financieel beheer. Talentontwikkeling, in welke richting ook, vindt hij essentieel in deze gecompliceerde samenleving met een gemiddeld hoog opleidingsniveau. 

René Strijbosch (lid met onderwijskundig profiel) is ruim 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, zowel als docent en leidinggevende in het beroepsonderwijs en als adviseur. Als vrijwilliger geeft hij rekenondersteuning aan leerlingen van ISK. Het is met name de gedrevenheid en de ambitie van deze jonge nieuwkomers die hem motiveren zich in te zetten voor deze doelgroep. Daarnaast is hij betrokken bij het vormgeven van stage- en werkervaringsplekken voor cursisten die trajecten volgen bij Educatie.

Operationele vrijwilligers

  • Hans ter Borgh –  fund raising
  • René Strijbosch – regie projecten
  • Maarten Kroese – publieke relaties