Geschiedenis

De Stichting Talent-Plan is opgericht in april 2009. Haar doel was om scholieren en studenten die een vorm van extra ondersteuning behoeven maar dat niet zelf kunnen bekostigen, dezelfde kansen te bieden door deze ondersteuning financieel mogelijk te maken. Gezocht is naar manieren om ook deze kinderen toegang teĀ  bieden tot aanvullend onderwijs.

Twee van de vier oprichters zijn nog actief in het bestuur van de stichting. Door de jaren heen heeft de stichting zich mogen verheugen in grote belangstelling aan de kant van leerlingen en gezinnen enerzijds en fondsen anderzijds die de nodige hulp mogelijk maken. Hoewel een kleine stichting in haar bereik (gemiddeld tussen de 60 en 100 leerlingen per jaar), is in het leven van de leerlingen in kwestie vaak veel bereikt.

In 2016 is een pilot project opgestart om specifiek voor studenten aan het MBO die zonder startkwalificatie het onderwijs dreigen te verlaten. We werkten in het pilotjaar met studenten die een aantal jaren geen of nauwelijks onderwijs hadden genoten en met grote achterstand eerst een overbruggingsjaar aangingen om vervolgens in het reguliere MBO verder te kunnen. Onderwijsinhoudelijk bleek de problematiek vooral op het gebied van taal en rekenen en daar hebben we ons op gericht en wekelijkse extra lessen in kleine groepen.

Deze laatste ontwikkeling heeft ook de koers gezet voor de toekomst van onze stichting. We hebben een werkend model gevonden waarbij lokale spelers (scholen, ROC’s en ISK’s, maar ook lokale fondsen) ons weten te vinden als intermediair bij het organiseren van de nodige extra lessen.