Word donateur

Stichting Talent-Plan is voor een groot deel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Uw gift (zowel eenmalig als structureel), komt rechtstreeks ten goede aan de leerlingen.

Indien u ons wilt steunen, kunt u uw gift overmaken naar IBANnr NL22RABO0139422609 ten name van Stichting Talent-Plan te Den Bosch. Ook kunt u lid worden van onze club van 100. U verbindt zich dan voor een periode van drie tot vijf jaar voor 50 euro per jaar. Steunt u ons, dan sturen wij u onze nieuwsbrief met daarin steeds informatie over hoe uw hulp ingezet wordt. De medewerkers en bestuursleden van de Stichting zelf werken geheel belangeloos.

Vrijwilligerswerk

Bent u op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk? Wij komen hiervoor graag met u in contact. U kunt ons bereiken via info@talent-plan.nl.

ANBI

Stichting Talent-Plan is een ANBI-stichting. Deze afkorting staat voor: Algemeen Nut Beogende Stichting, wat betekent dat we door de belastingdienst aangemerkt zijn als goeddoelinstelling. Alle giften die aan een ANBI-instelling gedaan zijn, kunnen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI-instellingen op de website van ANBI.