Leerlingencoördinator

(landelijk)

Werkzaamheden:
Stichting Talent-Plan maakt zich hard voor leerlingen en studenten die een steuntje in de rug nodig hebben bij het leerproces op school, maar van wie de ouders het niet zelf kunnen bekostigen.
Het aantal leerlingen dat om steun vraagt stijgt. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger die de coördinatie op zich neemt van de leerlingenbegeleiding. De Leerlingencoördinator vormt de spil bij de aanmeldingen en de begeleiding van leerlingen. Je bent dan ook degene bij wie als eerste de aanmelding van een leerling binnenkomt.
Als Leerlingencoördinator werk je samen met Case Managers. Zij zijn de vrijwilligers van Talent-Plan die de leerling daadwerkelijk begeleiden en evalueren. Zij hebben ook het directe contact met ouders, verzorgers en hulpverleners.
Jij bent op landelijk niveau het primaire aanspreekpunt en vraagbaak voor de Case Managers, jij stuurt hen aan en bewaakt het proces. Je werft nieuwe Case Managers en werkt hen in.
Je werkt nauw samen met het bestuur van Talent-Plan; je geeft beleid mede vorm, je bent de uitvoerder van het beleid en geeft over de operationele gang van zaken een toelichting aan het bestuur. Het bestuur vergadert eenmaal per zes weken, gedurende het schooljaar en je neemt deel aan de vergaderingen.
Je bent gewend leiding aan mensen te geven, in deze functie zijn dit “jouw” Case Managers. Zij werken “op afstand”, je ziet hen niet altijd persoonlijk en toch moet je kunnen aanvoelen wat er speelt. Je weet ook hoe operationele processen verlopen, hoe je en wanneer je moet ingrijpen en (bij)sturen.
Minstens tweemaal per jaar is er een plenaire bijeenkomst van alle Talent-Plan medewerkers waarin alle plussen en minnen van de afgelopen periode op een constructieve wijze met elkaar besproken worden.
Je weet van aanpakken en kan ook omgaan met moeilijke situaties. Je durft beslissingen te nemen, ook lastige. Je moet ook “nee” kunnen zeggen in situaties waarin een leerling zijn of haar afspraken niet nakomt. Of waarin ouders en verzorgers hun eigen bijdrage weigeren te betalen. Afspraak is afspraak.
Ervaring in het onderwijs, een maatschappelijke functie of soortgelijke ervaring is een pré. Je bent computer- en communicatief vaardig en betrokken bij het onderwerp.

Wanneer:
De aanmeldingen komen gedurende het hele schooljaar binnen, de piek ligt bij aanvang en afsluiting van het schooljaar zelf. De tijdsinvestering is afhankelijk van de drukte (aantal aanmeldingen en intensiviteit van de begeleiding) en is gemiddeld 16 uur per week. Het tijdstip waarop de werkzaamheden verricht worden kan door jou zelf worden bepaald.
Vanwege de zwaarte van de functie wordt een (vrijwilligers)vergoeding voor de werkzaamheden gegeven.

Meer informatie en aanmeldingen:

Organisatie Stichting Talent-Plan
Naam Evert van Nesselrooij
Postadres Postbus 96, 5250 AB, Vlijmen
Mailadres bestuur@talent-plan.nl
Telefoon 06 – 39128022