Het is onze ervaring dat samenwerking met lokale partners goede resultaten oplevert. Wij streven ernaar om duurzame samenwerkingen aan te gaan met financierende fondsen, scholen voor voortgezet onderwijs, ROC’s en professionele bijlesinstituten. De VO-scholen en ROC’s worden in overleg met de financiers geselecteerd.

Met name de startcolleges op ROC’s behoren tot ons aandachtsgebied omdat daar de studenten het meest behoefte hebben en geholpen kunnen worden met bijlessen taal en rekenen.Op een enkele ROC locatie ondersteunen wij zo’n 30 tot 50 studenten in kleine overzichtelijke groepen. De vakdocenten van de school werken nauw samen met “‘onze”‘ bijlesdocenten, en zijn samen met ons betrokken bij het screenings- en intake proces van de studenten.

De in te huren bijlesinstituten zijn gecertificeerd en dienen kwaliteit en continuïteit te leveren en te borgen; van Studiekring met zijn landelijke netwerk, en ook anderen, schakelen wij het lokale filiaal in voor het leveren van op maat gesneden bijlessen in groepen op de school locatie.

Voor een gefocuste aanpak zetten wij per samenwerking (meestal een grootstedelijk gebied) een project manager/vrijwilliger van Talentplan in.

Alle betrokkenen hechten veel waarde aan de effectiviteit van de geboden hulp. Om die effectiviteit te meten en te kunnen communiceren hebben wij programma’s ontwikkeld waarin score vastlegging, examen resultaten en exit interviews van de studenten en docenten e.d. een rol spelen. Analyse van de resultaten stelt ons in staat om de aanpak eventueel te optimaliseren, in termen van groepsgrootte, bijlesfrequentie, kwalificatie en performance van docenten, intake eisen e.d.